Genel Bilgiler
 • 2014-2015 İş Takvimi
 • Sınava Nasıl Hazırlanabilirim?
 • Geçmişte Çıkmış Sınav Soruları
 • Online Hazırlık Test Sınavları
 • Nasıl Mezun Olurum?
 • ÖSYS  İşlemleri
 • Yeni Kayıt İşlemleri
 • Kayıt Yenileme İşlemleri
 • Diploma İşlemleri
 • Tasdikname İşlemleri
 • Çıkma Belgesi

 • Mezuniyet, Mezun Olan Öğrenciler ve Diploma Hakkında... 

  Açık Öğretim Lisesi Müdürümüzle kayıtlarla ilgili yapmış olduğumuz röportajlardan  önemli geri bildirimler aldık. Öğrencilerimizin ve web sayfamızı takip edenlerin bu röportajlardan çok faydalandığını gördük. Bundan sonrada değişik konu ve alanlarda röportajlara devam edeceğiz. Bu seferki  röportajımız; mezuniyet, mezunlarımız ve diplomalarla ilgili olacaktır. Konuğumuz yine Açık Öğretim Lisesi Müdürü Osman Özdemir.

  Soru 1 : Açık Öğretim Lisesi ne  zaman faaliyete başladı ve bu güne kadar kaç öğrenci mezun oldu?

  Cevap 1 : 1992-93 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlayan Açık Öğretim Lisesinden 19 yıllık süre içerisinde 553.841 öğrenci mezun oldu ve bunlardan 48,695 öğrencinin mezuniyeti 2012 yılında gerçekleşti.


  Soru 2 : Açık Öğretim Lisesinden mezun olma kriterleri nedir? Açık Öğretim Lisesinden mezun olmak kolay mı zor mu ?

  Cevap 2 : Öncelikle çalışan ve gayret eden için zor diye bir şey olmadığını belirtmek isterim. Çalışan insan için her şey kolaydır. Açık Öğretim Lisesinde eğitim öğretim ders geçme ve kredili sisteme göre sunulmaktadır. Ortak dersleri başaran veya muaf olan ( Dil ve Anlatım hariç ) ve 192 kredi toplayan her öğrenci mezun olur. Ancak alanlı öğrencilerimizin 192 kredisinin 80’nini de alan kredisi oluşturmalıdır. Öğrencilerimiz çoğu zaman 192 kredi toplamanın yeterli olacağını düşünüyorlar, oysaki başka şartlarımız olduğunu unutmamalıdırlar. Bununla ilgili web sayfamızdaki mezuniyet şartlarını  inceleyebilirler.


  Soru 3 : Kredi sistemini biraz açar mısınız?

  Cevap 3 : Kredi haftalık ders saati demek aslında .Örneğin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin haftalık ders saati sayısı 1’dir. Bu dersin sınavına girilir, başarılırsa öğrenci 1 kredi almış olur. Örgün öğretimden ayrılıp Açık Öğretim Lisesine kaydolan öğrencilerimizde başardıkları derslerden kredilerini yine okudukları haftalık ders saatine göre alırlar.

  Soru 4 : Öğrenci ortak ( zorunlu) dersi başaramazsa ne yapacak, mezun olabilir mi?

  Cevap 4 : Üç defa sınavına girilerek başarılamayan ortak derslerden muaf olunur. Ancak Dil ve Anlatım dersi bunun dışındadır. Kredisini alamadıkları ortak derslerin yerine seçmeli dersler tercih edilerek kredi tamamlamasına gidilebilir.

   


  Soru 5 : Öğrencilerin 8 dönemde mezun olabilmeleri için ne yapmaları lazım?

  Cevap 5 : Öncelikle her dönem kayıt yenilemeleri lazım. Bunun için her eğitim öğretim yılında oluşturulan iş takvimine göre kayıt yenileme tarihlerini, sınav günlerini akıllarında tutarak, bir tarafa yazarak bu işlemleri zamanında yapmalıdırlar. Maalesef bizim öğrencilerimiz içerisinde kayıt yenilemeyi kaçırdıkları veya sınav gününü unuttukları için mezuniyetlerini geciktirenler bir hayli fazla. Kişi eğitimi ile ilgili konuları öncelikleri içerisine almalıdır. Bakanlığımız daha çok insanımız faydalansın diye kayıt yenileme ücretlerini 60 TL’ den 20 TL’ ye indirdi ancak bazı öğrencilerimiz olaya maddi açıdan bakarak “nasıl olsa 20 TL verdim, ders çalışmasam sınava girmesem de olur” düşüncesini taşıyor. Bunu niçin söylüyorum çünkü bizim öğrencilerin % 15’i gibi büyük bir rakam, kayıt yenilediği halde sınavlarına girmiyor. Bu öğrenciler ilerisi için kendilerine zarar verdiği gibi devletin de trilyonlarca zarar etmesine, zaman ve kaynak israf etmesine sebep oluyor. Benim bu konudaki  önerim derslerine çalışsınlar sınavlara da mutlaka girsinler.

  Soru 6 : Öğrencilerin 8 dönemden önce mezun olmaları mümkün mü?

  Cevap 6 : Açık Öğretim Lisesi diğer örgün eğitimler gibi 4 yıl ( 8 dönem ) olup, örgün öğretim yaşında olanlar bir öğretim yılında 2 dönem sınava girerek en erken 8 dönemde mezun olurlar. Ancak 18 yaşından itibaren bir öğretim yılı 3 dönemden oluşur. Bu yaş gurubundan itibaren çalışırlarsa 2,5 yılda bitirme şansına sahip olabilirler.


  Soru 7 : Sınavlarda kopya çektiğinden dolayı mezun olamayan var mı?

  Cevap 7 : Tabii ki. Her sınavın kuralları vardır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında değişik yollarla kopya çeken öğrencilerin kopya çektiği dersin sınavları iptal ediliyor. Maalesef  bundan dolayı birçok öğrencimiz mezuniyet aşamasında olmasına rağmen mezun olamıyor. Bu konuda öğrencilerimizin sınav kurallarına uymasını istiyorum. Aksi takdirde kendilerine iyilik gibi gördüğü davranışlar kötülük olabilir. Bildiklerini yapsınlar. Zaten 20 sorudan 9’unu doğru cevapladıkları zaman 45 puan alarak  başarılı oluyorlar.

   

  Soru 8 : Öğrencilerin kopya çektiklerini nasıl anlıyorsunuz?

  Cevap 8 : Gözetmen öğretmenlerin , öğrencilerin cevap kağıtlarına koydukları işaret veya tuttukları tutanaktan anlaşılıyor. En önemlisi de sınav sonuçları değerlendirilirken kopya analizi yapılıyor. Analiz sonuçlarında kopya çeken öğrenciler ( ikili, toplu kopya vb. )  tespit ediliyor.

   

  Soru 9 : Mezun öğrencilerin kız, erkek oranı nedir? Erkekler mi başarılı kadınlar mı?

  Cevap 9 : Öğrenci sayımızın  ( 806,672 ) oranlarına baktığımızda(Yurt dışı programlarımız dahil erkek ( 446,057, %55,3 ) öğrencilerin kız ( 360,615, %44,7 ) öğrencilerden fazla olduğunu görürsünüz. Ama şunu belirtmeliyim ki kız öğrenciler daha başarılı. Mezun oranlarına baktığımız da  bayan mezun oranımız daha fazla (23,341, %48 )  bayan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Erkekler biraz daha gayret etmeliler.


  Soru 10 : Mezun öğrencilerin diplomaları nerede basılıyor? Diplomalar nerelerden dağıtılıyor?

  Cevap 10 : Diplomalar Ankara’da Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü’ nünce uzun bir süreçten sonra basılıp işlemleri tamamlanarak Koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderiliyor. Mezunlarımız diplomalarını, diploma harçlarını yatırarak imza karşılığında adres illerinde yer alan koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden  kendileri veya vekilleri kanalıyla alabilirler. 18 yaşından küçük ise velileri alabilirler.

  Soru 11 : Diploma basım süresi nasıl işliyor? Diplomaları zamanında basabiliyor musunuz?

  Cevap 11 : Diplomaları sınav sonuçları açıklandıktan 2,2,5 ay içerisinde basarak göndermeye çalışıyoruz. Ancak bu süre mezun olan öğrenci sayısına ve mevcut duruma göre değişiyor. 2012 yazında arka arkaya ek sınavların yapılması, bayram tatilleri gibi nedenler işlerimizi biraz aksattı. Çünkü diplomaların hatasız basılması için titiz bir çalışma yapmak gerekiyor. Mezun olan öğrencilerin dosyaları arşivden çekilerek bilgileri güncelleniyor. 2011 yılından sonra Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt olanların evrakları kayıt yaptırdıkları bürolardan isteniyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra o tarihte mezun olan tüm öğrencilerin diplomaları basılıp imzalanarak illere gönderiliyor.

  Soru 12 : Peki bu süre içerisinde okuldan mezun olduğunu belgelendirmek isteyenler ne yapacak?

  Cevap 12 : Diploma basım süresi içerisinde öğrencilerimize mezun olduğuna dair belge gerekecek olursa, irtibat bürolarına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerimize “geçici mezuniyet belgesi dediğimiz çıkma belgesi” düzenlenmektedir. web  sayfamızda   çıkma belgesi ile ilgili açıklamaları okuyarak kendilerine gereken belgeleri isteyebilirler. Bu süre içerisinde biraz sabırlı olmalarını, Açık Öğretim Lisesi çalışanlarının gece, gündüz, cumartesi, pazar demeden kendileri için çalıştıklarını bilmelerini isterim.

   


  Soru 13 : Mezuniyetleri iptal edilen oluyor mu?

  Cevap 13 : Elbette oluyor. Mezun aşamasına gelmiş “mezuniyet incelemesinde olan” öğrencinin belgeleri incelendikten sonra mezun yapılıyor. Dosyası irtibat bürolarında olan öğrencilerin belgeleri incelendikten sonra mezun yapılıyorlar. Bunlardan yanlış, eksik evrakla kaydolanlarla bilgileri yanlış girilenlerin mezuniyetleri iptal edilerek bilgilendiriliyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Bunun için kayıt evraklarının asıl olması ve bilgilerin sisteme doğru işlenmesi gerekmektedir.

   


  Soru 14 : Eski yıllarda mezun olmuş ancak diplomalarını almamışlarsa nereye müracaat etmeleri lazım?

  Cevap 14 : Diplomalar belirli bir süre içerisinde alınmazsa muhafaza edilmek üzere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü’ne (Ankara) tekrar iade edilir. Bu durumda olan öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi sistemine girerek kontrol yapabildikleri gibi, irtibat büroları veya alo 147’ye de diplomalarının nerede olduğunu sorarak bilgi alabilirler. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü’ne bir dilekçe göndererek diplomasını her hangi bir Halk Eğitim Merkezi’ne isteyebilirler. Gönderilen diplomayı oradan teslim alabilirler. Öğrenci adresine diploma gönderilmemektedir.


  Soru 15 : Öğrenciler diplomayı kaybederlerse yeniden çıkartabilirler mi?

  Cevap 15 : Yeniden diploma basılmaz ama bu öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne  dilekçe göndererek diploma kayıp belgesi isteyebilirler. Diploma kayıp belgesi istenilen adrese gönderilir.

  Soru 16 : 2012 yılı içerisinde değişik illerde diploma törenleri düzenlediniz. 2013 yılında da düzenlenecek mi?

  Cevap 16 : Olumsuz bir durum oluşmadığı takdirde düzenlemeyi düşünüyoruz. Öncelikle diploma törenlerinin düzenlenmesinde emeği geçen bütün Açık öğretim Lisesi ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yapılan diploma törenleri ile öğrencilerimiz kendilerine daha fazla güven duymaya başladılar. Tören yapılan illerde Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bir farkındalık oluştu. Eğitim fırsatını kaçırmış ya da bırakmış olanlardan birçoğu Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdı.


  Soru 17 : Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden mezun olanlar üniversitelere de gidiyorlar mı?

   Cevap 17 : Açık Öğretim Lisesinin bir amacı da öğrencileri bir yüksek öğretime hazırlamaktır. Bu açıdan baktığımızda da diğer örgün eğitim veren liselerden farkı yok. Açık Öğretim Lisesinden mezun olan veya son sınıf düzeyinde olan birçok öğrencimiz YGS sınavlarına başvuruyor. Bunların önemli bir kısmı da yerleşiyor. 2012 yılında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan 70 bin civarında öğrenci sınavlara katıldı. Henüz yerleşme sonuçları istatistikleri ÖSYM tarafından yayınlanmadı ama geçen yıl ( 2011 ) YGS ‘ye başvuran 64 bin kişiden 22 bini yerleşti. Bu önemli bir sonuç. Çalışıp gayret gösterdikten sonra başarı arkasından geliyor. Yeter ki bizim öğrencilerimiz kendilerinin başaracağına inansın. Onlar kendilerine inanırlarsa başkaları da inanır.

  Soru 18 : Son olarak Açık Öğretim Lisesi mezunları ile ilgili ne söylersiniz neler tavsiye edersiniz?

  Cevap 18 : Açık Öğretim Lisesinden her yaştan öğrenci mezun oluyor. Yaşları ne olursa olsun almış oldukları lise diploması ile yetinmemelerini imkan ve güçleri nispetinde yüksek öğrenime de  devam etmelerini tavsiye ederim. Ayrıca genç mezunlarımızdan meslek sahibi olmayanların meslek kurslarına gitmelerini veya Mesleki Açık Öğretim Lisemize kayıt yaptırmalarını öneririm. Yarım milyondan fazla bir mezuna sahip olan Açık Öğretim Lisesinin Türkiye’nin gelişmişlik endeksi ve eğitim katsayısına önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Kayıtlı ve mezun öğrencilerimizin kendilerini geliştirici eğitimlere katılmaları ülkemizin gelişmişlik seviyesini daha da yükseltecektir. Bütün mezun olan öğrencilerimize hayatlarında başarılar dilerken halen eğitimine Açık Öğretim Lisesinde devam eden kardeşlerini de unutmamalarını tavsiye ederim.

  - Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

  - Ben teşekkür ederim.

  Okul Müdürünün Diğer Yazıları

   
  Ana Sayfa | İletişim | Ulaşım | Sık Sorulan Sorular | Yardım | Site Haritası