Genel Bilgiler
 • 2014-2015 İş Takvimi
 • Sınava Nasıl Hazırlanabilirim?
 • Geçmişte Çıkmış Sınav Soruları
 • Online Hazırlık Test Sınavları
 • Nasıl Mezun Olurum?
 • ÖSYS  İşlemleri
 • Yeni Kayıt İşlemleri
 • Kayıt Yenileme İşlemleri
 • Diploma İşlemleri
 • Tasdikname İşlemleri
 • Çıkma Belgesi

 • ÖĞRETİM SİSTEMİ

  Ders geçme ve kredi sistemi ilk kez 1991-1992 öğretim yılın başından itibaren uygulamaya konulan eğitim sistemidir.

  Açık Öğretim Lisesi de 1992 yılında kurulduğunda yürürlükte olan ders geçme ve kredi sistemine tabi olmuş ve eğitim-öğretimini bu sisteme göre başlatmıştır. Bu sistemde sınıf değil ders geçme esası vardır. Dolayısıyla öğrenci her dönemde belirlenen dersleri vererek yine mezuniyet için belirlenen krediyi tamamladığı takdirde mezun olabilir.

  Her yıl, Açık öğretim Lisesi tarafından belirlen üçüncü dönem sınav tarihinde onyedi yaşını doldurmamış (onsekiz yaşından gün almamış) öğrenciler için iki dönemden (yarıyıl), üçüncü dönem sınav tarihinde onyedi yaşını doldurmuş (onsekiz yaşından gün almış) olan öğrenciler için üç dönemden oluşur. Dönem sonunda seçilen derslerden merkezi sistemle yapılan sınavlara giren öğrenci sınavlarda başarılı olursa o derse ait krediyi almış olur (Bir dersin haftalık ders saati o dersin kredisidir). Ders geçme ve kredi sisteminde dersler birbirinden bağımsız olup I. Dönemde başaramadığı bir dersi II. dönemde ki dersle aynı anda alabilir. Yani I. dönemde Matematik 1 dersinden başarısız olan bir öğrenci II. dönemde hem Matematik 1 hem de Matematik 2 ’nin derslerini seçebilir. Dolayısıyla bir dersin başarısızlığı bütün bir yılı etkilemez sadece o dersin kredisini etkiler ve öğrenci sınıf tekrarı yapıp ya da beklemek yerine başarısız olduğu dersi bir sonraki dönem alarak kredilerini toplaya toplaya öğrenimine devam eder.

  2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Liselerin öğrenim süresi 4 yıla çıkarılmış ve müfredat programı değişmiştir. Dolayısıyla Açık Öğretim Lisesi’nde sistem ve müfredat değiştirilmiştir. Bu geçiş kademeli olarak yapılmıştır. Kademeli geçişe göre, Açık Öğretim Lisesi’ne 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran tüm ortaokul, ilköğretim okulu diplomasına sahip öğrenciler 4 yıllık siteme dahil olmuşlar, ara sınıflardan tasdikname alarak Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler ise 2008-2009 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere tasdiknamelerinde yazan öğretim sitemine dahil olmuşlardır. 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı sonunda kademeli geçiş tamamlanmış olup 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesine kayıtlı veya yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler 4 yıllık sisteme dahil olmuşlardır.

  Kayıt yenileme yaparken alanını değiştiren öğrenci kredilerini tamamlamış, zorunlu dersi kalmamış olsa dahi, alan değişikliği yaptığı için en az bir dönem sınava girmek zorundadır. Alan değişikliği yaptıktan sonra en az bir dönem sınava girmeyen öğrenci mezun olamaz.

  4 YILLIK SİSTEMDE DERSLER

  Öğrenciler 4 yıllık sistemde 8 dönem okuyup ve gerekli diğer mezuniyet şartlarını tamamladıklarında mezuniyet aşamasına gelirler. Açık Öğretim Lisesi dersleri ortak, (zorunlu), alan ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Ortak dersler zorunluluğunun mutlaka kaldırılması gereken derslerdir. Zorunluluğun kalkması için ortak derslerin sınavında başarılması (geçilmesi) veya en az üç kez sınavına girilerek muaf olunması gerekmektedir. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmaz. Öğrenci isterse/ihtiyaç duyarsa muaf olunan dersi/dersleri tekrar seçebilir. Seçilen ders geçilir ise kredisi kazanılır, geçilemez ise dersin muafiyeti devam eder.

  Alan dersleri ise Genel Kültür Alanı dışında başka bir alanı seçen öğrencilerin, alan kredilerini tamamlamak için belirlenmiş olan derslerdir. Alan derslerinin hepsinden en az bir kez sınava girilmesi ve alan kredisinin tamamlanması gerekmektedir.

  Ortak ve alan dersleri ile tamamlanamayan toplam kredi seçmeli derslerden ders seçilerek tamamlanmaya çalışılır.

   
  Ana Sayfa | İletişim | Ulaşım | Sık Sorulan Sorular | Yardım | Site Haritası